CÔNG TY TƯ VẤN NÔNG LÂM NGHIỆP LÂM ĐỒNG

                                                                                                                                                                                            


 

DANH SÁCH

đối tác khách hàng

BAN QLR ĐẠI NINH

LÂM TRƯỜNG LỘC BẮC
LÂM TRƯỜNG BẢO THUẬN
CTY TƯ VẤN NLN
 

Trang trại

VƯỜN ƯƠM

 

LT BẢO LỘC

Đỉnh Langbian

Đỉnh Langbian

Rừng trồng BLá Bảo Lâm
 

 

 
 

 
 

Về trang chủ

 
  Đơn vị chuyên thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế trong các lănh vực nông nghiệp, lâm nghiệp.

Chuyên :

  • Điều tra tài nguyên rừng;
  • Lập Quy hoạch Kế hoạch Sử dụng đất;
  • Lập hồ sơ thiết kế khai thác rừng;Khai thác Nhưa thông
  • Xây dựng hồ sơ thiết kế Trồng rừng, Chăm sóc, GKBVR;
  • Quy hoạch các Vùng nguyên liệu;

 

đội ngũ Cán bộ chuyên viên có tŕnh độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có phương tiện máy móc chuyên dùng đảm ảo độ tin cậy phục vụ công tác tại hiẹn trường.

Có hệ thống máy móc, các phần mềm chuyên dùng phục vụ in ấn bản đồ kỹ thuật số.

Giám đốc : Ông TRẦN QUANG HƯNG

DĐ :

Văn pḥng : số 29 Hùng Vương Tp Đà Lạt

ĐT:  (063) 3825297     FAX:                 Email:

 
 
 
   
     

 HQT  TẬP HỢP TIN ẢNH VÀ BIÊN SOẠN  M5/2005