New Page 1
New Page 1

Website Tam nông : nông nghiệp nông dân nông thôn  - Website phổ biến thông tin kỹ thuật nông lâm nghiệp.  Designer by  Zen0798   CHÀO MỪNG FESTIVAL HOA DALAT 2007.

Trang chủ  NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP THỦY LỢI KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG PT NÔNG THÔN  DỰ ÁN CCHC ISO-9001 THANHTRA
TIN TỨC

NỘI DUNG CHÍNH

HQT tự giới thiệu   
Giới thiệu Website
Lịch sử truyền thống
Cac don vi
Qui tŕnh  Kỹ thuật
Văn bản QP Pháp luật
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Thủy lợi
Đảng Ủy
Công Đoàn Ngành
Đăng kư nhận tài liệu

Văn pḥng Điện tử;

HQT.Obox

ISO 9001-2000 LN
Mục tiêu chất lượng

Hồ sơ Thủ tục LN

Lưu đồ ISO LN

CẦN BIẾT

Giới thiệu hộp quản trị văn pḥng HQT.OBOX
Biểu mẫu Văn Bản Hành Chánh theo thông tư 55.

THỜI TIẾT, BĂO LỦ  
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Các bảng giá trái cây, rau hoa, thuốc BVTV, cây giống
Giá cả thị trường quốc tế
Các điểm Xúc tiến thương mại
FICAB-Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng tổng kết dự án thí điểm (17/11/06)
  UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đoàn khảo sát nghiên cứu mô h́nh đổi mới lâm trường quốc doanh (29/11/06)
Liên kết Các website
Cổng Chính phủ điện tử
Bộ Nông nghiệp
PCLBTW
UBND tỉnh Lâm Đồng
 
Tổng hợp tin bài :

Giới thiệu h́nh ảnh  các sản phẩm, mô h́nh NLN.

 

H́nh ảnh giới thiệu các sản phẩm, mô h́nh NLN.

sản phẩm tre đan 10/07

CTy GÍôNG LÂM NGHIỆP TN

Đơn giá một số giống cây trồng rừng (25/8/07)

T́m đọc bản tin Sản xuất & thị trường nông sản  giá cả thị trường nông sản Lâm Đồng.

 

 
Liên kết logo website.Liên hệ holehqt5@yahoo.com
Liên kết logo website.Liên hệ holehqt5@yahoo.com

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT                     

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2008

Kết quả bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài thông hai lá dẹt (P. Krempfii) tại Vườn Quốc gia BiDoup – Núi Bà (8-10-08)

Tây nguyên nói chung và cao nguyên Lâm Viên nói riêng được đánh giá là vùng đa dạng về các loài Thông thứ hai của Việt Nam ( Nguyễn Tiến Hiệp và cộng sự - 2005). Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà với tổng diện tích lâm phần được giao quản lư là 64.800ha. Vườn Quốc Bidoup – Núi Bà đuợc đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam với nhiều hệ sinh thái rừng khác nhau, là nơi tập trung hầu hết các loài cây lá kim hiện có tại Việt Nam, trong đó có nhiều loài cây có giá trị kinh tế, văn hoá, khoa học cao như Bách Xanh, Thông đỏ, Pơ mu,… hoặc có tính chất đặc hữu hẹp, chỉ có ở vùng Nam Tây nguyên Việt Nam như Thông hai lá dẹt, thông năm lá Đà Lạt. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Bidup – Núi Bà là nơi chứa đựng một diện tích rất lớn rừng gần như nguyên sinh được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm.
Trong năm 2007, Pḥng Kỹ thuật & NCKH – VQG Bidoup – Núi Bà phối hợp với các các pḥng ban khác đă tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài thông hai lá dẹt (Pinus krempfii) tại lâm phần thuộc quyền quản lư của VQG Bidoup – Núi Bà từ nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ theo mục tiêu.
1. MỤC TIÊU:
- Xác định các đặc điểm về phân bố quần thể, một số đặc tính sinh thái của các loài cây Thông lá dẹt trong lâm phần quản lư của Vườn Quốc Gia Bidoup-Núi Bà;
- Đề xuất các biện pháp kỹ thuật gây trồng và các giải pháp góp phần phát triển một chiến lược bảo tồn hiệu quả nguồn gien các loài trên.

Cây trội Thông hai lá dẹt (P. Krempfii)
2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Trong năm 2007, chúng tôi chỉ mới tiến hành nghiên cứu tại các khu vực phía đông và đông nam của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tại các khu vực nghiên cứu này chủ yếu có độ cao từ 1.400m trở lên. V́ vậy các kết quả này chỉ mang tính tương đối, chưa phải là kết quả cuối cùng.
Từ các kết quả điều tra thực địa cho thấy thông hai lá dẹt có phân bố ở độ cao từ 1460m trở lên, ở trong kiểu rừng hỗn giao lá và rộng lá kim. Trong qua tŕnh đi thực địa, đă xác định được các vùng phân bố của thông hai lá dẹt với diện tích khá lớn từ 30ha trở lên như khu vực đỉnh Ca tiên thuộc tiểu khu 127B, tiểu khu 128 thuộc trạm Bidoup, các tiểu khu 89, 90 và 91. Tại các tiểu khu này, thông hai lá dẹt thường mọc hỗn gia với các loài Dẻ, Thông năm lá, Bạch tùng, Hồng tùng, Thông tre, Pơ mu, và nhiều loài cây lá rộng khác như các loài cây thuộc họ Re, Hồi...
Từ các số liệu thu thập được trong quá tŕnh đi điều tra thực địa, qua phân tích, tính toán chúng tôi có được một số kết quả về ḷai Thông 2 lá dẹt sau:
Từ kết quả điều tra, chúng tôi xác định được:
. Mật độ trung b́nh: Ntb = 12cây/ha;
.Chiều cao vút ngọn trung b́nh: Hvntb = 27.9m;
. Đường kính trung b́nh: D1.3tb = 70.9cm.
Cấu trúc tổ thành:
Kết quả điều tra đă xác định được 80 loài xuất hiện trong lâm phần. Trong rừng hỗn loài nhiệt đới, các loài cây ưu thế của lâm phần (Có ư nghĩa về mặt sinh thái), chúng tôi đă xác định được cấu trúc tổ thành của lâm phần: 8,99 Dẻ + 8,28 Trâm đỏ + 6,71 Tiểu hồi + 5,96 Thông 2 lá dẹt + 5,82 Dẻ xanh + 5,3 Kha thụ Trung Quốc + 58,94 các loài khác.
Cho thấy Thông hai lá dẹt được xem là một nhóm loài ưu thế trong sinh thái quần thể.

Phân bố tự nhiên của thông hai lá dẹt (P. Krempfii)

Quan hệ sinh thái:
+ Mật độ tái sinh trung b́nh/ha của Thông hai lá dẹt trong lâm phần là: Ntstb = 214 Cây/ha. Điều này cho thấy khả năng tái sinh của Thông hai lá dẹt tương đối tốt. Vấn đề đặt ra là những cây tái sinh này sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào th́ cần có những theo dơi tiếp theo.

Cây tái sinh Thông hai lá dẹt tại Tiểu khu 90


Qua biểu đồ phân bố số cây theo cấp kính cho thấy số cây tập trung nhiều nhất ở cấp kính từ 45 cm – 85 cm, số cây ở cấp kính 15cm là 50 và giảm xưống c̣n 37 cây ở cấp kính 35cm trong khi đó theo lư thuyết th́ ở cấp kính 15 th́ số lượng cá thể trong lâm phần là 120 cây, điều này cho thấy thế kế cận của loài là đang ở mức độ đáng lo ngại nhưng không đến mức nguy cấp như các nhận định trước đây. Ở rừng nhiệt đới nói chung ở cấp kính càng nhỏ th́ số lượng cá thể càng cao để đảm bảo sự kế tục của các thế hệ cây rừng và bảo đảm sự ổn định quần thể thực vật rừng theo thời gian.
Kết quả phân tích mẫu đất:
Trong quá tŕnh điều tra thực địa, chúng tôi đă đào phẫu diện và phân tích mẫu đất, kết quả phân tích cho thấy:
Thông hai lá dẹt sinh trưởng và phát triển trên các loại đất có độ pHKCl từ 4.9 – 5.4 tức là đất từ chua đến ít chua và có hàm lượng N tổng số từ 0.138 - 0.441 tức là từ nghèo đến giàu đạm và hàm lượng P205 tổng số trong đất nghèo.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
a) Kết luận:
Từ các kết quả có được, có thể rút ra một số kết luận ban đầu như sau:
Thông hai lá dẹt là loài có phân bố hẹp và mang tính đặt hữu, có giá trị to lớn về khoa học, khả năng tái sinh hạn chế do nhiều nguyên nhân.
Có phân bố chủ yếu ở độ cao từ 1460m trở lên trong kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng – cây lá kim, trên đất có độ pH từ 4.9 – 5.4 và hàm lượng N tổng số từ 0.138 – 0.441.
Trong các quần thể tự nhiên của hai loài này thường có 4 – 6 loài ưu thế như Dẻ, Tiểu hồi, Trâm, Cáp mộc. Thông hai lá dẹt có quan hệ cùng hỗ trợ với các loài Cáp mộc, Trâm đỏ, Tiểu hồi.
b) Kiến nghị và các bước nghiên cứu tiếp theo:
- Cần có những nghiên cứu sâu hơn về khả năng tái sinh cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tái sinh của loài cây này để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp bảo tồn hợp lư.
- Tiếp tục điều tra phân bố quần thể và đo đếm các đặc điểm quần thể, điều tra cấu trúc tổ thành, tái sinh tự nhiên, lấy mẫu đất trong các ÔTC điều tra cho phân tích đất, định vị cây trội trong các ÔTC và tiếp tục theo dơi t́nh h́nh vật hậu của 3 ḷai cây nghiên cứu.
- Thu quả, tiến hành gieo ươm và giâm hom thực nghiệm các ḷai cây nghiên cứu, tiếp tục thu hái quả trên các cây trội đă định vị, gieo ươm chuẩn bị cho xây dựng các mô h́nh rừng trồng.

Lê Cảnh Nam

Trích từ website Sở NNPTNT LâmĐồng

Chuyên đề Giống cây trồng lâm nghiệp LĐ
Và khám phá thêm những loài đặc hữu chỉ có ở rừng đầu nguồn nguyên sinh .
Điều tra bảo tồn ḷai đặc hữu bách xanh
Mô h́nh bảo tồn ngoại vi - trồng Pơmu tại VQG Bi Đúp-Núi Bà (16-11-08)
Gây trồng một số loài cây quư hiếm
 

Hướng dẫn thực hiện Qui chế QL Giống cây trồng Lâm nghiệp Lâm Đồng .
 • Quyết định ban hành Qui chế quản lư giống cây trồng lâm nghiệp số 89/2006/QĐ-BNN.
 • Hướng dẫn số 1762/HD-SNN 11-8-2006 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng.
Thủ tục lập hồ sơ dự án đầu tư nông lâm nghiệp.
 • Hướng dẫn số 1917/UBND ngày 13-4-2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. .

 • Hướng dẫn số 2590/SNN  về lập Phương án xử lư rừng nghèo kiệt.

 • Về tỷ lệ diện tích các công tŕnh và sản xuất nông lâm nghiệp trong các dự án đầu tư.(364/UB)

Các khâu công việc chủ yếu Chuỗi hành tŕnh quản lư giống cây trồng  lâm nghiệp cần thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (18-1-07)  

-Văn bản số 13/LN ngày 18-1-2007 của Chi cục Lâm nghiệp Lâm Đồng.Ngày 18-1-2007 Chi cục Lâm nghiệp Lâm Đồng đă có văn bản 13/LN gởi các đơn vị chủ rừng,  chủ dự án, các pḥng Nông nghiệp huyện nhằm lưu ư các khâu chủ yếu cần triển khai thực hiện  về quản lư giống cây trồng lâm nghiệp ngay từ đầu năm 2007 trên địa bàn tỉnh lâm Đồng.

Thủ tục lập hồ sơ dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.
 • Hướng dẫn số 1917/UBND ngày 13-4-2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 • Hướng dẫn số 2590/SNN  về lập Phương án xử lư rừng nghèo kiệt.
 • Về tỷ lệ diện tích các công tŕnh và sản xuất nông lâm nghiệp trong các dự án đầu tư.(364/UB)
Tiêu chí Rừng nghèo kiệt đưa vào cải tạo.
 • Thông tư 99/2006/TT-BNN.
 • UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành qui định về danh mục loài cây mục đích và lựa chọn ap dụng tiêu chí cây tái sinh mục đích để xác định đối tượng rừng nghèo kiệt cần cải tạo. (Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14-2-2007.)
 •  Xem bảng danh mục cây mục đích.
 
Thực hiện thống nhất chế độ báo cáo thống kê lâm nghiệp.
 • Cục Lâm nghiệp đă tổ chức tập huấn và cung cấp phần mềm báo cáo thống kê lâm nghiệp để cácđơn vị lâm nghiệp,các chủ dự án 5 triệu áp dụng thống nhất trong cả nước.
 • Các đơn vị có thể liên hệ với Chi cục Lâm nghiệp để nhận tài liệu và file biểu mẫu báo cáo để triển khai thực hiện thống nhất.Click vào đây để tải Phần mềm báo cáo thống kê lâm nghiệp da5t.
 • Chi cục Lâm nghiệp sẽ mở lớp tập huấn  về cách sử dụng cho các CBCV của các đơn vị chủ  rừng, chủ dự án trong tỉnh Lâm Đồng trong tháng 3/2007.

FESTIVAL HOA DALAT 2007

bài viết

Giá cả thị trường ́| Sản phẩm | Thời tiết | links | Tự giới thiệu | Liên hệ  


Góp ư - Liên hệ | bạn Mạnh thường Quân giúp đỡ

Designer by Zen0978

Email : holehqt5@yahoo.com         www.nonglamdong.com   


Mailling List

BẢN TIN

CẦN BIẾT

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN

NÔNG DÂN MẠNG

Hướng dẫn nông dân vào mạng internet  (8-10-08)
Ư tướng mới lạ : căn nhà cái giỏ và nghề tre đan.(6-10-08)
Hội nghị góp ư Chương tŕnh hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng (12-9-08)

ABRCP bàn giao thiết bị chưng cất tinh dầu xả cho  HTX Tiến Đồng _Quốc Oai Đạ Tẻh.(11/9/08)
Những điều cần biết về cơ chế 1 cửa tại Sở NN&PTNT Lâm Đồng
Sản xuất hàng tre ghép xuất khẩu - Giải pháp phát triển nghề tiểu thủ công (3.8.08)
Tŕnh tự thủ tục cơ chế chính sách  thu hút đầu tư tại Lâm Đồng. (3/2008)
Hội thảo phát triển ngành tre Lâm Đồng(21/4/2008)
Trồng Sả sạch chưng cất tinh dầu, rất nhiều hứa hẹn.(4/08)

Cty Thiên Quang triển khai thực hiện dự án đầu tư - trồng cây Cao su tại lạc Xuân Đơn Dương (4/08)

Một số kiểu rừng nghèo kiệt cần cải tạo.

Thông Caribae loài cây trồng rừng nhiều triển vọng  (24/4/2008)

Hoạt động chào mừng ngày lâm nghiệp Việt Nam 28/11/2007.

Để tre Lâm Đồng trở thành sản phẩm hàng hoá (4/10/07)

WinRock khảo sát thực hiện dự án trồng sả lấy tinh dầu tại 3 huyện phía Nam (7/7/07)

Hợp tác trong lănh vực lâm nghiệp giữa 2 tỉnh Lâm Đồng - Đồng Nai (7/07)
Công nghệ GIS và ứng dụng trong điều tra, quản lư tài nguyên rừng Lâm Đồng.(5-6-07)
CÁC ĐƠN VỊ TỰ GIỚI THIỆU

www.luathoc.vn  là một địa chỉ sinh hoạt online của những người hành nghề pháp luật, là diễn đàn mở và phi lợi nhuận. Hiện tại, diễn đàn đang trong quá tŕnh xây dựng và phát triển, mời các bạn t́m đọc và ủng hộ website.

LT BẢO LÂM
Lâm trường Lộc Bắc

VƯỜN QG BIDUP NÚI BÀ

BAN QLR ĐẠI NINH

(rừng bằng lăng Lâm Hà -ảnh HQT)

Đưa tin bài h́nh ảnh tự giới thiệu đơn vị tại đây.Liên hệ waterangel092@yahoo.com

Website nonglamdong.com designer by Zen Dalat   Email :  holehqt5@yahoo.com    Bản tin phổ biến thông tin nông nghiệp Lâm ĐồngFooter